รูปภาพของ santhiphong

เตือน! "เล่นมือถือ" ระหว่าง "นั่งส้วม" นาน เสี่ยงหลายโรค

หมวดบทความ: 

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผู้คนจึงมีพฤติกรรมติดมือถือมากขึ้น กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำหรือนั่งส้วม ก็ต้องพกมือถือเข้าไป และใช้เวลานานมากกับการเข้าห้องน้ำในแต่ละครั้ง เพราะมัวแต่เล่นมือถืออยู่นั่นเอง พฤติกรรมนี้เป็นกันทุกเพศ แต่จะพบในผู้หญิงมากกว่า ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการนั่งส้วมนานๆ เนื่องจากเล่นมือถือนั้น เสี่ยงทำให้เกิดโรคได้

ความสุขหรือความทุกข์ของผู้สูงอายุ...ประเด็นที่สังคมควรใส่ใจ!

หมวดบทความ: 

ในปัจจุบันนี้ หรือในอีกหลายปีข้างหน้า ประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ประเทศไทยเรามีประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือเจ็ดล้านคน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งคิดหาทางแก้ไขร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสภาพทางจิตใจ สุขภาพร่างกาย สวัสดิการ สันทนาการ หรืออาชีพที่ผู้สูงอายุพอทำได้

หน้า

Subscribe to Santhiphong online ตั้งค่า RSS