นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการสมัครสมาชิก www.santhiphong-online.net ทางเว็บไซต์จะได้รับข้อมูลจากท่านดังนี้

1. ชื่อและนามสกุลจริงของท่าน เพื่อใช้ยืนยันว่าท่านมีตัวตนอยู่จริง

2. อีเมลที่ใช้งานจริง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลหากบัญชีของท่านมีปัญหา เช่นลืมรหัสผ่าน เป็นต้น

3. ความเคลื่อนไหว เมื่อท่านร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ เช่นเขียนบทความ เข้าชมบทความ หรือแสดงความคิดเห็น

www.santhiphong-online.net จะไม่ให้ข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด