บทความเศรษฐกิจ

สำหรับข่าว บทความ หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเศรษฐกิจ

ธุรกิจอะไรปิด สิ่งที่ถือว่าสำคัญ

หมวดบทความ: 

เพื่อชะลอการแพร่กระจายของ COVID-19 และช่วยชีวิตผู้ว่าการเมอร์ฟีได้สั่งปิดธุรกิจค้าปลีกที่ไม่จำเป็นทั้งหมดธุรกิจด้านสันทนาการและความบันเทิงและโครงการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นทั้งหมด การก่อสร้างที่สำคัญมีการกำหนดที่นี่

ธุรกิจค้าปลีกได้รับอนุญาตยังคงเปิดให้ประชาชน

ธุรกิจค้าปลีกที่สำคัญที่ได้รับอนุญาตให้เปิดยังคงเป็นสาธารณะในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการบรรเทาที่จำเป็นคือ

สนับสนุนโดย https://jokerth888.com/

รูปภาพของ lailacheralee ไลลา เชราลี

เก็บเงินไว้ให้ลูกหลานดู ! ด้วย 4 วิธีที่ไม่ทำร้าย “ธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ”

หมวดบทความ: 

 

รายได้เป็นสิ่งสำคัญเพราะชีวิตประจำวันมีค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอกสิ่งที่ไม่ทำร้ายเงินเพื่อจะได้ป้องกันไว้ก่อน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณ ดังนี้

1.ความอดทน

Subscribe to RSS - บทความเศรษฐกิจ