สายเที่ยวห้ามพลาด กิจกรรมนั่งรถไฟ ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

ขนาดตัวอักษร

-A A +A

กิจกรรมนั่งรถไฟ ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)   

 ราคา 249 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ/มีอาหารกลางวัน (เป็นเมนูสเต็กหมู/สเต็กไก่/ข้าวผัดอเมริกัน 
**นักท่องเที่ยวต้องซื้อตั๋วรถไฟเองค่ะ สามารถซื้อหรือขึ้นสถานีใกล้บ้านได้ค่ะ ที่เป็นทางผ่านจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีมวกเหล็ก**)   

 ตั๋วรถไฟ ขาไปกรุงเทพ-มวกเหล็ก ขบวนที่ 135 
ตั๋วรถไฟ ขากลับมวกเหล็ก-กรุงเทพ ขบวนที่ 146
   รถไฟ ชั้น 2 ราคา 122 บาท/คน (กรณีนั่งจากหัวลำโพง) 
ชั้น 3 ราคา 81 บาท/คน (กรณีนั่งจากหัวลำโพง) 
สายด่วนรถไฟ โทร. 1690   

 นักท่องเที่ยวต้องซื้อตั๋วรถไฟเอง แล้วก็โทรมาจองที่กับทางเราที่เบอร์ 0-3634-2053 หรือ 089-901-8035 
     ค่าชมฟาร์มฯ 249 บาท ชำระเงิน ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
       ทริปนี้เราจะพาไป สวนรุกขชาติ น้ำตกมวกเหล็ก / ชมโรงงานฝ่ายผลิตนมไทย-เดนมาร์ค / ร้านนม Milk Land สาขาแรกของประเทศไทย / ชมสาธิตทำปุ๋ยนมสด / รีดนมแม่โค-ป้อนนมลูกโค
/ ชมวีดีทัศน์ประวัติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค / การแสดงคาวบอย-ขี่ม้า / Cowboy City / ไปร้านนม Milk Land สาขา 2 และซื้อของฝาก
         มีเจ้าหน้าที่พร้อมรถรางไปรอรับที่สถานีรถไฟมวกเหล็ก พร้อมนำเที่ยวทั้งวัน และไปส่งที่สถานีรถไฟ เพื่อส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟกลับเลยค่ะ 

***กำหนดการเดินทางและเที่ยวชม***

06.40 น. ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ 
10.13 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟอำเภอมวกเหล็ก และลงทะเบียนนักท่องเที่ยว 
10.30 น. เข้าเยี่ยมชมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก “เที่ยวข้ามภาค” เขตแดนระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ลำน้ำตกมวกเหล็กเป็นเขตแบ่งจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
ชมน้ำตก ชมพรรณไม้ ถ่ายภาพที่ระลึก
11.00 น. เดินทางออกจากสวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก 
11.30 - 12.00 น. เยี่ยมชมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค) และร้านนม Milk Land สาขา 1 สาขาแรกของประเทศไทย 
12.10 น. เดินทางถึงฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. และรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.-14.30 น. เข้าชมกิจกรรมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
- นั่งรถพ่วงชมทิวทัศน์และทุ่งหญ้าของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
- ชมกิจกรรมภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
- รีดนมโค 
- ป้อนนมลูกโค 
- ชมการแสดงม้าและการแสดงคาวบอย 
14.30 น. ช็อปปิ้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคแท้ 100% ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 
15.30 น. เดินทางออกจากฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. มุ่งสู่สถานีรถไฟอำเภอมวกเหล็ก 
16.00น. แวะ Cowboy City และ ร้านนม Milk Land สาขา 2 พร้อมซื้อของฝาก ณ ตลาดหน้าฟาร์มฯ 
17.29 น. เดินทางกลับโดยรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
21.10 น. กลับถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*หมายเหตุ ตารางกำหนดการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 

ตารางการเดินทาง
เดือนตุลาคม 2562 วันเสาร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 26 
เดือนพฤศจิกายน 2562 วันเสาร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 23 
เดือนธันวาคม 2562 วันเสาร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 28 
เดือนมกราคม 2563 วันเสาร์ที่ 11(วันเด็ก) และวันเสาร์ที่ 25 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 22 
เดือนมีนาคม 2563 วันเสาร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 28 
เดือนเมษายน 2563 วันเสาร์ที่ 11 และวันเสาร์ที่ 25 
เดือนพฤษภาคม 2563 วันเสาร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 23 
เดือนมิถุนายน 2563 วันเสาร์ที่ 13 และวันเสาร์ที่ 27 
เดือนกรกฎาคม 2563 วันเสาร์ที่ 11 และวันเสาร์ที่ 25 
เดือนสิงหาคม 2563 วันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 22 
เดือนกันยายน 2563 วันเสาร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 26 
________________________________ 

สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งกิจกรรม Inbox/Comment 
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3634-2053 / 089-901-8035 หรือ Line ID :: thaidenmarkfarm

ที่มา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=566923650766991&id=458300011...