เกี่ยวกับเรา

สันติ หากแปลเป็นไทยจะหมายความว่า "ความสงบ"

พงศ์ หากแปลเป็นไทยจะหมายความว่า "เชื้อสาย" หรือ "เผ่าพันธุ์"

ดังนั้นเมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน สันติพงศ์ จึงหมายถึง "เผ่าพันธุ์ หรือเชื้อสายที่รักความสงบ" ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ที่มีความต้องการอยากจะให้สมาชิกทุกท่านอยู่กันด้วยความรัก อยู่กันอย่างสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง คุยกันด้วยเหตุและผล ถึงแม้เว็บไซต์นี้จะเป็นเพียงโลกออนไลน์ก็ตาม

santhiphong-online.net เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับบทความออนไลน์ในเรื่องต่างๆ ทั้งมีสาระและบทความบันเทิง เช่นความรู้ด้านไอที ความรู้ทั่วไป และเรื่องเล่าต่างๆ อาทิประสบการณ์ความรัก เรื่องเล่าสยองขวัญ โดยสมาชิกสามารถเขียนบทความเพื่อเผยแพร่บนเว็บได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งความสนุกและความรู้ในด้านต่างๆ ผ่านงานเขียนรูปแบบบทความ / เรื่องเล่า ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานของสมาชิก และเป็นความบันเทิงและแหล่งหาความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอ่าน

ทั้งนี้ทีมงานหวังไว้ว่า พื้นที่บนเว็บไซต์แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่เผยแพร่ความรู้ เรื่องเล่า ตลอดจนสาระต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ รวมไปถึงเป็นสถานที่อีกที่หนึ่ง ที่ช่วยให้บุคคลที่สนใจได้รับความรู้จากที่นี่ไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะ หรือพบบทความที่ไม่พึงประสงค์ สามารถแจ้งทีมงานได้ตลอด หากเป็นจริง ทีมงานจะดำเนินการนำบทความนั้นๆ ออกจากระบบต่อไป