ผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

หมวดบทความ: 

การออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถที่จะป้องกันโรคได้หลายโรคไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน  โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเส้นเลือด โรคความดันโลหิตสูง การออกกำลังกายนั้นสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย สำหรับผู้สูงอายุนั้น การออกกำลังอย่างหักโหมมากเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บได้ วันนี้เราจะมาดูวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
1.การเดินออกกำลังกาย 

ความสุขหรือความทุกข์ของผู้สูงอายุ...ประเด็นที่สังคมควรใส่ใจ!

หมวดบทความ: 

ในปัจจุบันนี้ หรือในอีกหลายปีข้างหน้า ประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ประเทศไทยเรามีประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๑๐ หรือเจ็ดล้านคน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งคิดหาทางแก้ไขร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสภาพทางจิตใจ สุขภาพร่างกาย สวัสดิการ สันทนาการ หรืออาชีพที่ผู้สูงอายุพอทำได้

Subscribe to RSS - ผู้สูงอายุ